نورپردازی فضای سبز توسط چراغ های دفنی و چراغ های چمنی

فضای سبز

در زمان طراحی نور پردازی فضای سبز و تعیین نوع چراغ باید به خصوصیات چراغ توجه ویژه داشت .

فاکتور هایی از جمله :

۱- ایمنی الکتریکی و فیزیکی و درجه حفاظت چراغ ( با توجه به سابقه ی نفوذ آب و رطوبت در چراغ های دفنی ، بهتر است همواره از چراغ های روی زمین (چمنی ) استفاده گردد تا با این مشکل روبه رو نشویم)

۲- تناسب توان چراغ با ابعاد سوژه باعث می شود تا در هزینه ها صرفه جویی و در نهایت بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

۳- قابل تغییر بودن زاویه تابش چراغ (با توجه به اینکه گیاهان در فضای سبز دائما در حال رشد می باشند و باید زاویه تابش را تغییر داد )

۴- حساسیت چراغ به ضربه , سرقت و از همه مهم تر شرایط تعمیر و نگهداری و همچنین  ضمانت و خدمات پس از فروش

دیدگاه خود را بنویسید