نور زرد، نوری پر انرژی ولی خسته کننده

رنگ زرد-نورپردازی-نورپارس

پس از رنگ کهربایی به رنگ زرد در طیف مرئی می رسیم

این رنگ به نسبت دارای طیف متعادلی از قرمز و سبز است ، لذا آن انرژی مثبت و گرم رنگ کهربایی را تا حدودی از دست داده است. رنگ زرد در طبیعت به صورت وسیع و به عنوان رنگ پایه به ندرت وجود دارد و معمولا ترکیبات آن با سفید یا در کنار رنگ های دیگر در طبیعت یافت می شود. نور زرد در صورتی که در کنار نور های دیگر یا به صورت جزئی مورد استفاده قرار گیرد تاثیر بسیار مثبت و خاص و همراه با انرژی از خود نشان می دهد ، اما استفاده از آن به عنوان نور اصلی اثر منفی به همراه دارد.

رنگ زرد-نورپردازی-نورپارس

تفاوت اصلی نور زرد با نور کهربایی در این است که رنگ کهربایی دارای یک پس زمینه اندک قرمز است و همین پس زمینه کم بسیار در تاثیر روانی آن ها تفاوت ایجاد کرده است.

در روانشانسی رنگ زرد را به عنوان رنگ تنفر می شناسند، چرا که این رنگ اگر در یک اتاق و به صورت رنگ پایه و به صورت وسیع مورد استفاده قرار گیرد باعث ایجاد حسی می گردد که مخاطب را مجبور به خروج از اتاق می کند. البته رنگ قرمز نیز تاثیر مشابه دارد، لیکن در آنجا خشم و حرارت عامل ایجاد حس فرار می باشد و در این جا حس دل زدگی.

رنگ زرد از طرفی به دلیل نزدیکی رنگ آن به طلا به عنوان نماد ثروت شناخته می شود. ترکیب این رنگ در معماری نور در کنار رنگ های دیگر همچون سفید می تواند چنین حسی را ایجاد کند. این رنگ همین طور به عنوان رنگ کار شناخته می شود و می توان از آن جهت تبلیغات و یا جلب توجه در حوزه صنایع پر کار استفاده نمود.

رنگ زرد دارای هشدار دهندگی کمی نیز می باشد. همین طور در شب و یا محیط های تاریک می تواند به خوبی دیده شود و این امر آن را مناسب کرده است برای جلب نگاه و توجه.

رنگ زرد-نورپردازی-نورپارس

نور زرد در نورپردازی معمولا به صورت پایه یافت نمی شود. لذا برای تولید آن اکثرا از ترکیب رنگ های مختلف همچون قرمز و سبز ، یا عمل فیلتراسیون رنگ هایی همچون سفید استفاده می شود. به همین دلیل گاهی اوقات شاهد هستیم که ترکیب نامناسب این رنگ ها باعث ایجاد نازیبایی و القای حسی نا مطلوب در مخاطب می شود.

دیدگاه خود را بنویسید